Η φιλοσοφία του CROSS Attack στο γυμναστήριο WE Workout Experts στο Περιστέρι για τον ορισμό του «είμαι fit» έχει σχέση με τις 10 φυσικές δεξιότητες του ανθρώπου που καθορίζουν τη φυσική του κατάσταση.

1. Καρδιοαναπνευστική αντοχή : επεξεργασία και συλλογή μεταφοράς οξυγόνου.

2. Αντοχή: επεξεργασία μεταφορά και αποθήκευση στη χρήση ενέργειας.

3. Ευλυγισία: αύξηση στο εύρος κίνησης της άρθρωσης.

4. Ευκινησία: μείωση του χρόνου μετάβασης από τη μια κίνηση στην άλλη.

5. Ακρίβεια: έλεγχος κίνησης σε δεδομένη τροχιά και ένταση.

6. Ισορροπία: έλεγχος κέντρου βάρους σώματος σε σχέση με τη βάση στήριξης.

7. Ταχύτητα: μείωση χρόνου μια κίνησης που επιβάλλεται.

8. Συντονισμός: συνδυασμός διαφορετικών κινήσεων σε μια ξεχωριστή κίνηση.

9. Δύναμη: παραγωγή έργου από μια μυϊκή ομάδα ή συνδυασμό μυϊκών ομάδων.

10.Ισχύς: εφαρμογή μέγιστης δύναμης από μια ή συνδυασμό μυϊκών ομάδων.

Μέσα από την κλασική γυμναστηριακή προπόνηση δεν μπορείς παρά να δώσεις ένα ελάχιστο ερέθισμα στο σώμα σου σε σχέση με τις ανάγκες σου και τις δυνατότητές σου. Το CROSS Attack στο γυμναστήριο WE Workout Experts στο Περιστέρι σκοπό έχει να βελτιώσει αρμονικά και τις 10 δεξιότητες της φυσικής μας κατάστασης, χωρίς να δίνουμε έμφαση σε κάποια από αυτές υποβαθμίζοντας κάποια άλλη.

Cross Training

Κάνετε κάτι διαφορετικό Oταν   κάνεις   κάτι   καινούριο, κάτι   διαφορετικό στη ζωή σου, επιδρά   θετικά   στην  ευτυχία  και την αυτοπεποίθησή  σου και θα   ωφελήσει τη ψυχολογία σου. Εσύ θα μείνεις στους κλασσικούς τρόπους προπόνησης; Μέσα από την κλασική γυμναστηριακή προπόνηση δεν μπορείς παρά να δώσεις ένα ελάχιστο ερέθισμα στο σώμα σου σε σχέση με τις ανάγκες

Cross Attack Training

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Στη προπόνηση με το στο γυμναστήριο WE στο Περιστέρι συνδυάζουμε λειτουργικές ασκήσεις πολυαρθρικές σε διαρκώς μεταβαλλόμενα προγράμματα υψηλής έντασης που γυμνάζουν ταυτόχρονα ολόκληρο το σώμα, βελτιώνουν αρμονικά τις φυσικές δεξιότητες και εκτοξεύουν το μεταβολισμό. Τα διαρκώς μεταβαλλόμενα προγράμματα του CROSS Attack δίνουν διαρκές ερέθισμα στο σώμα όπου αυτό μεταφράζεται σε διαρκή βελτίωση και