Ωράριο για Πάσχα 2018 εδώ

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα ομαδικών  εδώ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9:00 AM
Body Power
Άννα Μαρία
9:00 AM
9:50 AM
Core Concept
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9:30 AM
10:20 AM
Pilates Concept
Ελένη
9:00 AM
9:50 AM
10:00 AM
Pilates Concept
Γιώργος
10:00 AM
10:50 AM
Total Body Concept
Μιχάλης
10:00 AM
10:50 AM
11:00 AM
12:00 PM
Zumba
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
12:00 PM
12:50 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
FAST LEGS
Παναγιώτης
4:30 PM
5:00 PM
5:00 PM
Pilates Mat
Ελένη
5:00 PM
5:50 PM
CROSS
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5:00 PM
5:30 PM
Zumba
ΦΑΙΗ
5:00 PM
5:50 PM
Body Power
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5:00 PM
5:50 PM
HIPS / ABS
Γιώργος
5:00 PM
5:50 PM
6:00 PM
Zumba
ΦΑΙΗ
6:00 PM
6:50 PM
Hatha Yoga
Άντζυ
6:00 PM
6:50 PM
Total Body Concept
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6:00 PM
6:50 PM
VINYASA YOGA
Στέβη
6:00 PM
6:50 PM
Pilates Mat
Ελένη
6:00 PM
6:50 PM
7:00 PM
FLOWBILITY
Τζορτζίνα
7:00 PM
7:50 PM
Body Power
Αλέξανδρος
7:00 PM
7:50 PM
Core Concept
ΓΙΑΝΝΗΣ
7:00 PM
7:50 PM
Total Body Concept
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ
7:00 PM
7:50 PM
Core Concept
ΓΙΩΡΓΟΣ
7:00 PM
7:50 PM
8:00 PM
Cardio Concept
Ερωφίλλη
8:00 PM
8:50 PM
HIPS / ABS
Αλέξανδρος
8:00 PM
8:30 PM
Body Power
ΓΙΑΝΝΗΣ
8:00 PM
8:50 PM
Pilates Concept
Μπαντούνας
8:00 PM
8:50 PM
Zumba
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
8:00 PM
8:50 PM
9:00 PM
FAST LEGS
ΕΡΩΦΙΛΛΗ
9:00 PM
9:30 PM

FAST ABS
ΕΡΩΦΙΛΛΗ
9:30 PM
10:00 PM
Pilates Mat
Ελένη
9:00 PM
9:50 PM
Hatha Yoga
Άντζυ
9:00 PM
9:50 PM

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12:00 PM
Zumba
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
12:00 PM
12:50 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
Zumba
ΦΑΙΗ
5:00 PM
5:50 PM
6:00 PM
Zumba
ΦΑΙΗ
6:00 PM
6:50 PM
7:00 PM
8:00 PM
Zumba
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
8:00 PM
8:50 PM

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5:00 PM
Pilates Mat
Ελένη
5:00 PM
5:50 PM
6:00 PM
Pilates Mat
Ελένη
6:00 PM
6:50 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
Pilates Mat
Ελένη
9:00 PM
9:50 PM

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9:00 AM
Pilates Concept
Ελένη
9:00 AM
9:50 AM
10:00 AM
Pilates Concept
Γιώργος
10:00 AM
10:50 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
Pilates Concept
Μπαντούνας
8:00 PM
8:50 PM

Δευτέρα

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9:00 AM
Core Concept
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9:30 AM
10:20 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
Core Concept
ΓΙΑΝΝΗΣ
7:00 PM
7:50 PM
Core Concept
ΓΙΩΡΓΟΣ
7:00 PM
7:50 PM

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8:00 PM
Cardio Concept
Ερωφίλλη
8:00 PM
8:50 PM

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 AM
Total Body Concept
Μιχάλης
10:00 AM
10:50 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
Total Body Concept
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6:00 PM
6:50 PM
7:00 PM
Total Body Concept
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ
7:00 PM
7:50 PM

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5:00 PM
HIPS / ABS
Γιώργος
5:00 PM
5:50 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
HIPS / ABS
Αλέξανδρος
8:00 PM
8:30 PM

Τρίτη

Σάββατο

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9:00 AM
Body Power
Άννα Μαρία
9:00 AM
9:50 AM
10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
1:00 PM
2:00 PM
3:00 PM
4:00 PM
5:00 PM
Body Power
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5:00 PM
5:50 PM
6:00 PM
7:00 PM
Body Power
Αλέξανδρος
7:00 PM
7:50 PM
8:00 PM
Body Power
ΓΙΑΝΝΗΣ
8:00 PM
8:50 PM

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6:00 PM
Hatha Yoga
Άντζυ
6:00 PM
6:50 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
Hatha Yoga
Άντζυ
9:00 PM
9:50 PM

Τρίτη

Τετάρτη

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
7:00 PM
FLOWBILITY
Τζορτζίνα
7:00 PM
7:50 PM

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9:00 PM
FAST ABS
ΕΡΩΦΙΛΛΗ
9:30 PM
10:00 PM

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
4:00 PM
FAST LEGS
Παναγιώτης
4:30 PM
5:00 PM
5:00 PM
6:00 PM
7:00 PM
8:00 PM
9:00 PM
FAST LEGS
ΕΡΩΦΙΛΛΗ
9:00 PM
9:30 PM

Δευτέρα

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5:00 PM
CROSS
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5:00 PM
5:30 PM

Τρίτη

No events hours available!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
6:00 PM
VINYASA YOGA
Στέβη
6:00 PM
6:50 PM

Πέμπτη

No events available!